Ansøgning om byggetilladelse

Det kan i dag være vanskeligt, at vide præcist, hvad der skal til for at få et ønsket byggearbejde godkendt og behandlet hurtigt i den kommunale forvaltning – her kan det gavne specialviden og erfaring , hvis det skal gå nemt.
Regler og online ansøgning har ikke gjort det nemmere i de seneste år.

Jeg har mere end 30 års erfaring som sagsbehandler i kommunalt regi og har dermed opnået et indgående kendskab til lovgivning og dokumentationskrav i byggesager, brand- og bygningsgodkendelser, kystbeskyttelse, fredningszoner etc.

Få dine byggesager igennem uden problemer - Du kan få:

  • Rådgivning omkring myndighedshåndtering – både for håndværksvirksomheder og private.
  • Forhåndsvurdering af projekter, således at ansøgningen indsendes på optimalt grundlag.
  • Få det relevante belyst og papirer udfyldt korrekt første gang.
  • Undgå at spilde tid og penge på sager og henvendelser, der ikke opfylder lovgivningens krav og som dermed skal håndteres flere gange af systemet.
  • De nødvendige skitsetegninger til byggeansøgninger og mindre tegneopgaver på projekter, som relaterer sig til myndighedsbehandlingen.