Jeg er vokset op i savsmuld som søn til en tømrer- snedkermester.

Efter lærertiden til tømrer læste jeg videre. Først til Bygmester i Sønderborg og efterfølgende til Bygningskonstruktør i Horsens.

Blev færdig i 1980, hvor jobs ikke hængte på træer, og startede som driftsleder for en tømrer/snedkerforretning på Fyn. En mindre del af en større entreprenørfirma.

Mit stærke vestjyske tilhørsforhold gjorde, at jeg primo 82 søgte og fik job ved daværende Thyholm kommune. En lille kommune hvor man lærte alle områder inden for teknik og miljø.

I 1985 blev jeg headhuntet til en produktionsvirksomhed, med det primære formål at indføre IT fra skrivemaskine til fuld tilbud/ordre/CNC styring i produktionen.

Dette arbejde var gennemført i 1988 hvor jeg fik arbejde i daværende Sydthy kommune som nu er en del af Thisted kommune.

Her arbejdede jeg med vedligeholdelse af kommunale bygninger, byggesager og brandområdet.

Havde funktionen som Beredskabschef fra 1991 til kommunesammenlægningen i udgangen af 2006.

Fra 1990 til 2002 var jeg også delvis IT ansvarligt for Sydthy kommunes IT systemer.

Ved kommunesammenlægningen blev jeg teamleder for byggesagsafdelingen og primært arbejdet med byggesager til nu.