NÅR ET GODT RÅD KAN VÆRE PENGE VÆRD...

Det kan til tider være en vanskelig opgave, at vide præcist, hvad der skal til for at for at få din kundes byggeri godkendt og behandlet hurtigt i den kommunale forvaltning – det kræver specialviden, hvis det skal gå nemt.

Regler og online ansøgning er ikke blevet nemmere de seneste år.

Jeg har mere end 30 års erfaring som sagsbehandler i kommunalt regi og har dermed opnået et indgående kendskab til lovgivning og dokumentationskrav i byggesager, brand- og bygningsgodkendelser, kystbeskyttelse, fredningszoner etc.

Nu tilbyder jeg min kompetencer og min viden til virksomheder i det Vestjyske, hvor jeg er bosiddende.

Få dine byggesager igennem uden problemer

Myndighedsarbejdet ofte en tids- og ressourcekrævende opgave. Jeg kan frigøre disse ressourcer, så du kan fokusere på dine primære arbejdsområder - at bygge og sikre tilfredse kunder.

· Få rådgivning omkring myndighedshåndtering – både for håndværksvirksomheder og private.

· Få forhåndsvurdering af projekter, således at ansøgningen indsendes på optimalt grundlag.

· Få det relevante belyst og papirer udfyldt korrekt første gang.

· Undgå at spilde tid og penge på sager og henvendelser, der ikke opfylder lovgivningens krav og som dermed skal håndteres flere gange af systemet.

· Få skitsetegninger til byggeansøgninger og hjælp til tilsyn og kvalitetssikring på byggepladser.

· Få en ressource til mindre tegneopgaver på projekter, som relaterer sig til myndighedsbehandlingen.

RETTIDIG OMHU TIL GAVN FOR BÅDE BYGHERRE OG FORVALTNING