Få din BBR på plads

I 1977-78 skulle samtlige bygningsejere i Danmark udfylde lange skemaer over de bygninger som de havde på de enkelte ejendomme.

Alt blev sikkert gjort efter bedste evne, men der er sket meget siden og tilretninger til de faktiske for kan være en fordel i mange henseende.
Ansvaret for at det som oplyses i BBR stemmer overens med de faktiske forhold er ejerens. Og der er faldet flere domme i forhold til salg som kunne være undgået hvis BBR havde været korrekt.

Mange oplever også at de sætter deres ejendom til salg, og så viser det sig, at der er forhold de skal på plads inden i forhold til BBR / lovliggørelse af noget byggearbejde.
F.eks. er mange tagetager inddraget til bolig uden tilladelse / udestuer opført uden tilladelse / garager-udhuse-overdækninger opført uden tilladelse uden for byggeretten.

Jeg kan sørge for at disse forhold bringes i orden så smertefrit som muligt.